Välkommen till Taekwon-Do Akademin
Välkommen till Taekwon-Do Akademin som erbjuder träning för barn och vuxna, från elit till motionär, vi har träning för alla.

Vi finns på följande ställen:
👊 Lidingö
👊 Nynäshamn
👊 Södermalm
👊 Södertälje

Välkommen att börja hos oss!
Årsmöte
2017-01-20 19:47
Då var det dags för årsmöte för hela Taekwon-Do Akademin IF, dess medlemsföreningar och dess medlemmar.

Datum
1 mars 2017

Tid
17:30

Plats
Höglandsvägen 9 A, ingång bakgården.
152 31 Södertälje

Dagordning

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihets för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

 

a.    Föreningens ordförande för en tid av två år;

b.    2-4 ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c.     en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d.    en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e.    två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f.      ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Nu har vi Swish på Taekwon-Do Akademin
2016-11-18 14:56
Nu har Taekwon-Do Akademin Swish som ni kan använda för betalning av diverse avgifter, betalning mm.

Swish: 123 527 42 79
Vid betalning via Swish, ange alltid namn + vad det avser.
Graderingsläger 27 november
2016-11-17 11:15
Välkommen till graderingsläger för hela regionen den 27 november.
Lägrets inriktning är att slipa på tekniker inför kommande graderingar och vänder sig till alla grader i åldern 12 år äldre.

DATUM
27 november 2016

PLATS

Gångsätrahallen, på Lidingö

Läroverksvägen 54, Lidingö

SCHEMA

09:00-11:30 - PASS 1

11:30-14:00 - Lunch

14:00-17:00 - PASS 2

17:00-17:30 - Individuell konsultation 2kup högre

ANMÄLAN

Klubbvis via e-mail info@tkdakademin.se med följande info:

- Namn & grad på alla deltagare

- Klubbnamn

KOSTNAD & BETALNING

Priset för lägret är 150kr.
Betalning sker till 5133-3797

Märk betalning med klubb+antal+graderingsläger.
Betalning kan även ske kontant på plats.
Samma kostnad är för dig som deltar praktiskt eller bara som åskådare.

OBS! FÖRST TILL KVARN…

SM 2016 resultat
2016-11-15 20:54
Foto: Swavek Dydiszko
Den 12 november arrangerades årets SM som gick på Västkusten denna gång med Frölunda Taekwon-Do Klubb som värd. Taekwon-Do Akademin Södermalm var den förening som hade tävlanden från hela Taekwon-Do Akademin på plats. Medaljskörden blev 4 guld och 4 silver.

Guld
Andreas Uppström, mönster 4-6 dan
Isabelle Schander, specialtekniker
Isabelle Schander, kamp +68kg
Emma Höffström, kamp +60kg juniorer

Silver
Isabelle Schander, mönster 2 dan
Emma Hoffström, specialtekniker juniorer
Emma Hoffström, mönster 1 dan juniorer
Rahmon Saraji, specialtekniker juniorer

Taekwon-Do Akademin Södermalm blev därmed 3:e bästa klubb bland alla klubbar. Grattis till alla medaljörer.

Foton från tävlingen hittar ni på Svenska ITF Förbundets Facebook-sida här >>
Resultat från tävlingen hittar ni på Svenska ITF Förbundets hemsida här >>
Emma tar silver på World Cup
2016-10-15 22:32
Emma från Södermalm tar silver på World Cup i juniorer -65kg. Stort grattis från oss alla!

Nyheter från våra grupper
Lidingö, 20/02 23:32 
Södertälje, 20/02 23:04 
Södermalm, 20/02 22:58 
Södermalm, 19/12 22:30 
Södermalm, 27/11 21:42 
Södertälje, 05/08 16:21