Tider & grupper
Gäller fr o m den 13 januari 2018

Åldersindelning
Sparkis - 6-10 år
Kadetter & Seniorer - 11 år äldre

Tisdagar
17:00-18:00 - Kadetter & seniorer 12 år äldre

Lördagar
13:00-14:00 - Sparkis 6-11 år
14:00-15:30 - Kadetter & seniorer 12 år äldre
 
Våra sociala medier
Partners
Länkar