Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
TAEKWON-DO
AKADEMIN

Årsmöte för TKAs samtliga områdesföreningar
2019-03-20 13:49
Årsmöte för Taekwon-Do Akademins områdesföreningar Järna, Lidingö, Nynäshamn, Södermalm och Södertälje kommer att ske den 17 april 2019.

Datum
17 april 2019

Plats
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 (lokal Hangare, plan 6).

Tid
Start 18:00

Ärenden vid årsmötet

Årsstämman ska öppnas av HF TKA:s styrelseordförande eller vid förhinder för denne, vice ordförande. Denne föreslår stämmoordförande samt protokollsekreterare.


Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd


2.    Val av ordförande, vice ordförande och protokollsekreterare


3.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordföranden ska justera protokollet


4.    Fråga om årsstämman är utlyst enligt stadgarna


5.    Fastställande av dagordning och procedurregler


6.    Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret


7.    Revisorernas berättelse


8.    Fastställande av resultat- och balansräkning

9.    Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelseledamöter

10. Fastställande av grundbelopp för medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

11. Behandling av och beslut om propositioner

12. Behandling av och beslut om motioner

13. Presentation av verksamhetsplan och budget

14. Val av styrelseordförande för varje OF för en tid av 2 år och val av tre ledamöter till OF styrelse 
för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.

15. Val av en revisor och en revisorssuppleanter för en tid av två år

16. Beslut om arvode till OF styrelse samt revisorer

17. Val av ledamöter till valberedningen, för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till 
sammankallande

18. Övriga frågor

19. Avslutande av årsstämman 


Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse får endast fattas om de finns med i kallelsen.
Motionsstopp den 3 april 2019.
Väl mött den 17 april.


Nyhetsarkiv
Börja träna med oss!2019-08-12 20:50
Promo video2019-06-29 22:07
Gradering på Lidingö2019-06-01 10:52
Resultat STL 3 och SM2019-05-15 14:55
Graderingar VT 20192019-05-04 22:05
Dags för STL 22019-03-11 23:07
Framgångar på STL 12019-03-04 10:01
STL 1 i Partille2019-02-26 16:45
Börja träna Taekwon-Do2019-01-04 08:13
2018-12-21 23:16
LIDINGÖ graderingsinfo2018-12-03 21:25
Sommaruppehåll2018-06-02 09:38
Graderingsschema VT 20172018-04-28 21:41
Graderingsläger2018-04-28 21:19
Förbundets årsmöte2018-04-24 12:09
Dags för SM och STL 32018-04-19 16:21
Dags för SM och STL 32018-03-20 22:16
Framgångar på STL 22018-03-06 11:34
SM och Grand Prix2017-11-20 15:03
 
Våra sociala medier
Partners
Länkar